Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định giảm nhẹ khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó vì đồng USD quay đầu tăng trở lại.

giá vàng 9999 hôm nay tại nam định

Thông tin giá vàng 9999 hôm nay

Trong sáng hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã niêm yết giá vàng ở mức 36,5 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,65 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại thị trường Hà Nội thì giá vàng đang ở mức 36,53 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,62 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty SJC cũng niêm yết giá vàng 9999 ở mức 36,52 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,66 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 40.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn Doji đưa ra mức giá niêm yết ở mức 36,52 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,60 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 40.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng đưa ra mức giá 36,48 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,57 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Thông tin giá vàng thế giới

Sáng hôm nay, giá vàng thế giới đang ở mức 1234.00 – 1235.00 USD/ounce trên sàn giao dịch Kitco. Có thể thấy, giá vàng thế giới đang giảm nhẹ vì đồng USD bắt đầu tăng trở lại. Dự đoán sắp tới giá vàng sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong các phiên giao dịch vì tình hình biến động tăng trở lại của đồng USD.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định

Cập nhập bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm nay tại Nam Định:

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định
13.559Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 14.959 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 13.530 14.930
10K 19.454Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 20.854 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 19.414 20.814
14K 25.385Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 26.785 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 25.333 26.733
18K 34.358Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 35.158 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 34.289 35.089
24K 34.710Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 35.510 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 34.640 35.440
SJC10c 36.520Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 36.660 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 36.500 36.640
SJC1c 36.520Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 36.690 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 36.500 36.670
SJC99.99 35.160Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 35.660 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 35.090 35.590
SJC99.99N 35.160Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 35.560 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 1 35.090 35.490

Bảng giá vàng 9999 hôm qua tại Nam Định

Cập nhập bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm qua tại Nam Định:

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng hôm qua tại Nam Định
13.530Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 14.930 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 13.480 14.880
10K 19.414Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 20.814 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 19.344 20.744
14K 25.333Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 26.733 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 25.243 26.643
18K 34.289Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 35.089 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 34.170 34.970
24K 34.640Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 35.440 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 34.520 35.320
SJC10c 36.500Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 36.640 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 36.460 36.600
SJC1c 36.500Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 36.670 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 36.460 36.630
SJC99.99 35.090Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 35.590 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 34.970 35.470
SJC99.99N 35.090Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 35.490 Giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định lại bất ngờ giảm nhẹ 19 34.970 35.370

Tổng kết giá vàng tại Nam Định

Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Nam Định giảm nhẹ khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Việc giảm nhẹ này là vì tình hình chung của giá vàng thế giới đang bị ảnh hưởng từ đồng USD đang bắt đầu tăng trở lại. Dự báo giá vàng 9999 tại Nam Định sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong các ngày sắp tới vì tình hình giá vàng thế giới đang trên đà giảm.