Bảng giá vàng tây hôm nay tại Hà Tĩnh tiếp tục giảm khoảng 50.000 VNĐ/lượng và hiện tại đang ở mức 36,31 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Thông tin giá vàng tây hôm nay

giá vàng tây hôm nay tại Hà Tĩnh

Tình hình giá vàng đầu giờ sáng ngày hôm này vẫn tiếp tục giảm nhẹ, đặc biệt là giá vàng tây hôm nay vẫn tiếp tục giảm mạnh so với các ngày trước đó. Cụ thế:

Giá vàng SJC

  • Chi nhánh Sài Gòn hiện đang giao dịch ở mức 36,31 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,47 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
  • Chi nhánh Hà Nội giảm nhẹ 10.000 VNĐ/lượng khi đang giao dịch ở mức 36,31 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,49 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Giá vàng PNJ

  • Chi nhánh Sài Gòn đang giao dịch ở 36,33 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,48 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng nhẹ 10.000 VNĐ/lượng từ phiên trước đó.
  • Chi nhánh Hà Nội tăng nhẹ 10.000 VNĐ/lượng khi giao dịch ở mức 36,34 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,44 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Giá vàng DOJI đưa ra mức giá niêm yết ở 36,36 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,44 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 10.000 VNĐ/lượng khi mua vào và giảm 10.000 VNĐ/lượng khi bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 36,34 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,44 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm 20.000 VNĐ/lượng trên cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng 24k giảm 50.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó với mức giá 34,25 triệu đồng/lượng khi mua vào và 34,95 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Giá vàng 18k giảm khoảng 40.000 VNĐ/lượng khi đang giao dịch ở mức 24,965 triệu đồng/lượng khi mua vào và 26,365 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Giá vàng 14k hiện đang giao dịch ở mức 19,128 triệu đồng/lượng khi mua vào và 20,528 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm khoảng 30.000 VNĐ/lượng so với phiên trước đó.

Thông tin liên quan: Bảng giá vàng tây hôm nay tại Bắc Giang tăng đến 50.000 VNĐ/lượng

Bảng giá vàng tây hôm nay tại Hà Tĩnh

Cập nhật thông tin bảng giá vàng tây, giá vàng SJC, giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Tĩnh:

Giá vàng Hà Tĩnh Mua vào Bán ra Thay đổi
(triệu đồng/lượng) Mua vào Bán ra
SJC chi nhánh Hà Nội 36,31 36,49 -10 -10
SJC chi nhánh Sài Gòn 36,31 36,47 -10 -10
Tập đoàn Doji 36,36 36,44 +10 -10
Tập đoàn Phú Quý 36,34 36,44 -20 -20
PNJ chi nhánh Hà Nội 36,34 36,44 +10 +10
PNJ chi nhánh Sài Gòn 36,33 36,48 +10 +10
Vàng SJC 99,99% (vàng 24K) 34,25 34,95 -50 -50
Vàng SJC 75% (vàng 18K) 24,965 26,365 -38 -38
Vàng SJC 58,3% (vàng 14K) 19,128 20,528 -29 -29

Tạm kết về giá vàng tây tại Hà Tĩnh

Có thể thấy, giá vàng tây hôm nay tại Hà Tĩnh vẫn tiếp tục giảm 50.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Dự đoán, giá vàng tây Hà Tĩnh trong thời gian tới vẫn tiếp tục giảm nhẹ vì chịu ảnh hưởng của giá vàng trong nước và thế giới. Đây là thời gian mà các nhà đầu tư nên quan tâm và theo dõi diễn biến của giá vàng để tìm cơ hội tốt.