Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ khoảng 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm trước vì rơi vào thời điểm cuối tuần.

Thông tin về giá vàng 9999 hôm nay

giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng

Giá vàng trong nước

Đầu giờ sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng 9999 ở mức 36,450 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,610 triệu đồng/lượng khi bán ra. Không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn Doji đưa ra mức giá 36,470 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,570 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng khoảng 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đưa ra mức giá niêm yết ở mức 35,08 triệu đồng/lượng khi mua vào và 35,51 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng khoảng 30.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng Hải Phòng và Hà Nội vẫn giữ ở mức 35,13 triệu đồng/lượng khi mua vào và 35,58 triệu đồng/lượng khi bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý đưa ra mức giá 36,520 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,620 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng khoảng 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới

Hiện tại giá vàng thế giới đang ở mức 1232.80 – 1233.80 USD/ounce. Có thể thấy, giá vàng thế giới đang tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó vào thời điểm cuối tuần. Dự báo trong thời gian tới, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng nhẹ cho các ngày tiếp theo vì xu hướng của các nhà đầu tư.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng

Cập nhật bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm nay tại Hải Phòng:

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng
13.551Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 14.951 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 13.538 14.938
10K 19.443Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 20.843 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 19.425 20.825
14K 25.370Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 26.770 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 25.348 26.748
18K 34.439Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 35.139 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 34.309 35.109
24K 34.790Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 35.490 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 34.660 35.460
SJC10c 36.490Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 36.630 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 36.450 36.590
SJC1c 36.490Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 36.660 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 36.450 36.620
SJC99.99 35.140Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 35.640 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 35.110 35.610
SJC99.99N 35.140Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 35.540 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 1 35.110 35.510

Bảng giá vàng 9999 hôm qua tại Hải Phòng

Cập nhật bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm qua tại Hải Phòng:

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng 9999 hôm qua tại Hải Phòng
13.538Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 14.938 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 13.559 14.959
10K 19.425Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 20.825 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 19.454 20.854
14K 25.348Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 26.748 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 25.385 26.785
18K 34.309Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 35.109 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 34.358 35.158
24K 34.660Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 35.460 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 34.710 35.510
SJC10c 36.450Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 36.590 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 36.520 36.660
SJC1c 36.450Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 36.620 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 36.520 36.690
SJC99.99 35.110Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 35.610 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 35.160 35.660
SJC99.99N 35.110Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 35.510 Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ vào cuối tuần 19 35.160 35.560

Tổng kết giá vàng tại Hải Phòng

Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng tăng nhẹ khoảng 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Và tình hình giá vàng thế giới cũng có chiều hướng tăng theo nhưng gần như không ảnh hưởng tới giá vàng trong nước. Dự báo giá vàng tại Hải Phòng sắp tới sẽ tiếp tục tăng nhẹ vì tình hình chung của các loại giá vàng trong nước.