Giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Giang bắt đầu khởi sắc tăng nhẹ trở lại khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Thông tin giá vàng 9999 hôm nay

giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Giang

Đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước đã cho chút khởi sắc tăng nhẹ trở lại so với những ngày giảm mạnh trước đó, cụ thể:

Giá vàng SJC

  • Chi nhánh Sài Gòn hiện đang giao dịch ở mức 36,34 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,48 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 20.000 VNĐ/lượng khi mua vào so với phiên giao dịch trước đó.
  • Chi nhánh Hà Nội đầu giờ sáng nay cũng đang ở mức 36,34 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,50 triệu đồng/lượng khi bán ra. Cũng tăng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng PNJ

  • Chi nhánh Sài Gòn hiện đang ở mức 36,34 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,49 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch ngày trước đó.
  • Chi nhánh Hà Nội 36,35 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,45 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 10.000 VNĐ/lượng từ phiên trước đó.

Công ty Phú Quý cũng niêm yết giá vàng ở mức 36,35 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,44 triệu đồng/lượng khi bán ra. Không thay đổi nhiều so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 36,35 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,45 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 10.000 VNĐ/lượng so với phiên hôm qua.

Giá vàng tây

  • Giá vàng 24k cũng có mức giá ở 34,21 triệu đồng/lượng khi mua vào và 34,91 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
  • Giá vàng 18k hiện đang ở mức 24,935 triệu đồng/lượng khi mua vào và 26,335 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng 15.000 VNĐ/lượng so với phiên hôm qua.
  • Giá vàng 14k có giá 19,105 triệu đồng/lượng khi mua vào và 20,505 triệu đồng/lượng khi bán ra. Tăng khoảng 10.000 VNĐ/lượng từ phiên giao dịch.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Giang

Cập nhật thông tin bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm nay tại Hà Giang:

Giá vàng Hà Giang Mua vào Bán ra Thay đổi
(triệu đồng/lượng) Mua vào Bán ra
SJC chi nhánh Hà Nội 36,34 36,50 +20
SJC chi nhánh Sài Gòn 36,34 36,48 +20
Tập đoàn Doji 36,35 36,45 +10 +10
Tập đoàn Phú Quý 36,35 36,44
PNJ chi nhánh Hà Nội 36,35 36,45 +10 +10
PNJ chi nhánh Sài Gòn 36,34 36,49 +10 +10
Vàng SJC 99,99% (vàng 24K) 34,21 34,91 +20 +20
Vàng SJC 75% (vàng 18K) 24,935 26,335 +15 +15
Vàng SJC 58,3% (vàng 14K) 19,105 20,505 +12 +12

Tạm kết giá vàng 9999 tại Hà Giang

Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Giang đã bắt đầu tăng nhẹ trở lại khoảng 20.000 VNĐ/lượng và đang ở mức 36,34 triệu đồng/lượng. Dự đoán, giá vàng 9999 tại Hà Giang sẽ tiếp tục tăng nhẹ trở lại để phục hồi giá vàng cho những ngày trước đó.