Giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ bắt đầu có sự giảm nhẹ khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Thông tin giá vàng 9999 hôm nay

giá vàng 9999 hôm nay tại cần thơ

Sáng hôm nay, các loại giá vàng Cần Thơ hôm nay biến động mạnh như tập đoàn Doji đưa ra mức giá niêm yết 36,48 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,56 triệu đồng/lượng khi bán ra. Không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty SJC cũng đưa ra mức giá niêm yết cho giá vàng 9999 ở mức 36,45 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,59 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ

Cập nhật bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm nay tại Cần Thơ

Loại Mua Bán

Cần Thơ

Vàng SJC 1 Kg 36.450 36.590
Vàng SJC 10L 36.450 36.590
Vàng SJC 1L – 10L 36.450 36.590
Vàng SJC 5c 36.450 36.610
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.450 36.620
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c 34.960 35.360
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c 34.960 35.460
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) 34.510 35.310
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) 34.160 34.960
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) 25.235 26.635
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) 19.338 20.738
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) 13.476 14.876

Bảng giá vàng 9999 hôm qua tại Cần Thơ

Cập nhật bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm qua tại Cần Thơ

Loại Mua Bán

Cần Thơ

Vàng SJC 1 Kg 36.470 36.610
Vàng SJC 10L 36.470 36.610
Vàng SJC 1L – 10L 36.470 36.610
Vàng SJC 5c 36.470 36.630
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.470 36.640
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c 34.980 35.380
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c 34.980 35.480
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) 34.530 35.330
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) 34.180 34.980
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) 25.250 26.650
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) 19.349 20.749
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) 13.484 14.884

Tổng kết

Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ đang có xu hướng giảm nhẹ khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Vì hiện tại giá USD đang tăng trở lại khiến giá vàng thế giới đang giảm đi, từ đó ảnh hưởng tới giá vàng trong nước. Dự báo trong thời gian tới, giá vàng trong nước sẽ có tiếp tục giảm nhẹ vì ảnh hưởng giá vàng thế giới.