Crack Office 365 là chủ đề có số lượng người tìm kiếm mỗi tháng vô cùng lớn. Vậy làm sao để có thể kích hoạt bản quyền Microsoft Office 365 thành công?

Nếu bạn cũng đang quan tâm tới vấn đề này thì đừng bỏ qua hướng dẫn cách crack Office 365 CMD dưới đây. Đảm bảo bạn sẽ thành công 100% với các thao tác vô cùng đơn giản mà không cần biết đến IT.

Lưu ý quan trọng không thể bỏ qua trước khi crack Office 365 CMD

crack office 365 cmd

Crack Office 365 là phương pháp sử dụng thủ thuật hay các phần mềm để can thiệp vào hệ thống của phần mềm.  Từ đó bạn có thể kích hoạt thành công bản quyền Microsoft Office 365 hoàn toàn miễn phí mà không cần phải sử dụng đến Key Office 365.

Để có thể Active Office 365 CMD một cách dễ dàng và thuận tiện nhất bạn cần lưu ý một số điều như sau:

 • Đảm bảo kết nối internet của bạn luôn được ổn định.
 • Tính năng Windows Update đảm bảo đã được bật.
 • Hãy xóa giấy phép hiện tại nếu giấy phép dùng thử của bạn chưa hết hạn.
 • Tắt tường lửa, tắt phần mềm diệt virus, hay windows security có trên máy tính để tránh trường hợp gặp lỗi trong quá trình crack.
 • Đảm bảo máy tính, laptop của bạn đang được kết nối với máy chủ KMS.

Hướng dẫn cách crack Office 365 CMD 

Cách crack active Office 365 bằng key thông qua CMD

 • Bước 1: Mở CMD trên máy tính của bạn với quyền admin bằng cách nhấn chuột phải vào menu Start hoặc là gõ Command Prompt vào ô tìm kiếm.
 • Bước 2: Copy và chạy lệnh

Bạn hãy copy đường dẫn sau nếu Office 365 đã được cài đặt trong thư mục ProgramFiles.

%ProgramFiles%\MicrosoftOffice\Office16

%ProgramFiles(x86)%\MicrosoftOffice\Office16

Nếu không chắc rằng mình cài đặt Office ở thư mục nào thì bạn hãy chạy cả hai lệnh trên. Hãy thực hiện theo cấu trúc dưới đây

cd/d%%ProgramFiles%\MicrosoftOffice\Office16

cd/d%%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

 • Bước 3: Kích hoạt Office bằng việc sử dụng khóa máy khách KMS. Trước khi thực hiện hành động này hãy kiểm tra lại internet của bạn để đảm bảo kết nối đang ổn định.
 • Bước 4: Copy dòng lệnh dưới đây, dán vào CMD.

cscript ospp.vbs/inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

cscriptospp.vbs/unpkey:BTDRB >nul

cscriptospp.vbs/unpkey:KHGM9 >nul

cscriptospp.vbs/unpkey:CPQVG >nul

cscriptospp.vbs/sethst:kms8.msguides.com

cscript ospp.vbs/setprt:1688

cscript ospp.vbs/act

 • Bước 5: Đợi khi CMD kích hoạt và thông báo thành công trên màn hình là xong

Crack Office 365 sử dụng phương pháp thủ công

Nếu bạn Crack Office 365 bằng phương pháp thủ công thì hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Tại khu vực trống ở trên màn hình máy tính hãy nhấp chuột phải → sau đó chọn New → và chọn tiếp Text Document.
 • Bước 2: Dán dòng lệnh dưới đây vào file TXT vừa tạo.

@echo offtitle Activate Office 365 ProPlus forFREE-MSGuides.com&cls&echo======================================================================&echo #Project: Activating Microsoft softwareproducts for FREEwithoutsoftware&echo==================================================================&echo.&echo #Supported products: Office365ProPlus(x86-x64)&echo.&echo.&(if exist”%ProgramFiles%\MicrosoftOffice\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\MicrosoftOffice\Office16″)&(if exist %ProgramFiles(x86)%\MicrosoftOffice\Office16\ospp.vbs cd /d%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvlkms. xrm-ms’) do cscript ospp.vbs/inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvlmak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs/inslic:”..\root\Licenses16\%%x”>nul)&echo.&echo=========================================================================&echo Activating yourOffice&cscript //nologoslmgr.vbs/ckms>nul&cscript//nologoospp.vbs/setprt:1688>nul&cscript//nologoospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologoospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologoospp.vbs/inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJYR-WFG99 >nul&seti=1:serverif %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.comif %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.comif %i%==3set KMS=kms9.MSGuides.comif %i%==4 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo==========================================================================& echo. & echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo======================================================================&echo. & echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How itworks: bit.ly/kms-server&echo. & echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns & echo.&echo #Pleaseconsider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers runningeveryday!&echo.&echo===========================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog[Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one & echo Please wait & echo. & echo. & set /a i+=1 & gotoserver)explorer “http://MSGuides.com”&goto halt:notsupportedecho.&echo====================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echoPlease try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16:haltpause >nul

 • Bước 3: Lưu File txt vừa tạo.
 • Bước 4: Đổi tên File thành tên office365.cmd
 • Bước 5: Hãy tìm đến file txt mà bạn vừa lưu sau đó tiến hành đổi tên file thành office365.cmd sau đó hãy nhấn Save để lưu lại file với đuôi mới.
 • Bước 6: Chạy file office365.cmd bằng quyền của quản trị (run as administrator).
 • Bước 7: Chờ quá trình kích hoạt được hoàn tất và thông báo thành công hiện ra. Sau đó bạn hãy nhấn phím N là xong.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách crack Office 365 CMD chi tiết và vô cùng đơn giản. Chắc chắn những bước thực hiện ở trên sẽ giúp bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng crack được Office 365 CMD.

Chúc các bạn thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời trên ứng dụng hấp dẫn này.